a
Biogenetech

Related Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

อย. เตือน !! ใช้ยาคลายกล้ามเนื้อมากเกินไป เสี่ยง ง่วงซึม อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะไม่ออก ได้

อย. เตือน !! ใช้ยาคลายกล้ามเนื้อมากเกินไป เสี่ยง ง่วงซึม อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะไม่ออก ได้

หน้าแรก   /   News   /   อย. เตือน !! ใช้ยาคลายกล้ามเนื้อมากเกินไป เสี่ยง ง่วงซึม อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะไม่ออก ได้