a
Biogenetech

Related Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคเป็นเครื่องมือที่ดีอย่างหนึ่งในการรับมือกับการระบาดของโรค

วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคเป็นเครื่องมือที่ดีอย่างหนึ่งในการรับมือกับการระบาดของโรค

หน้าแรก   /   Health Education   /   วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคเป็นเครื่องมือที่ดีอย่างหนึ่งในการรับมือกับการระบาดของโรค

องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าอหิวาตกโรคเป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิตปีละมากกว่าแสนคนทั่วโลกและชี้ว่าวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคเป็นวิธีที่ใช้ป้องกันโรคที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งและควรใช้ควบคู่กับมาตรการอื่นๆ

จำนวนผู้ติดเชื้ออหิวาตกโรคที่มากมายทั่วโลกเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กระทรวงสาธารณสุขในประเทศต่างๆและหน่วยงานให้ความช่วยเหลือหันไปให้ความสำคัญกับการใช้วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคกัน มากขึ้น มีคนทั่วโลกเกือบ 800 ล้านคนที่ไม่มีแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด และอีก 2 ล้าน 5 แสนคนขาดแคลนระบบสุขาภิบาล

อหิวาตกโรค เป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงบริโภคอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด แต่เชื้ออหิวาตกโรคจะแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในประเทศด้อยพัฒนาที่ขาดแคลนระบบสุขาภิบาลและแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด ตลอดจนแหล่งที่อยู่อาศัยที่แออัดในเขตเมืองและระบบสาธารณูปโภคที่เพิ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

องค์การอนามัยโลกประมาณว่ามีค 3-5 ล้านคนที่ป่วยด้วยอหิวาตกโรคทุกปี โดยเสียชีวิตถึงปีละ 130,000 ราย การใช้วัคซีนป้องกันแบบหยอดที่องค์การอนามัยโลกรับรองเป็นวิธีป้องกันโรคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและได้ผลดีในการรับมือกับการระบาดของโรค ปัจจุบันมีบริษัทผลิตวัคซีนแบบหยอดสองบริษัท

สตีเฟ่น มาร์ติน เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกรับผิดชอบในการจัดสร้างคลังวัคซีนอหิวาตกโรค เขากล่าวว่าคลังวัควีนจะช่วยเพิ่มปริมาณวัคซีนให้มีใช้อย่างเพียงพอ ตอนที่ประเทศเฮติมีประชากรเกือบ 10 ล้านคนประสบกับการระบาดของอหิวาตกโรครุนแรงเมื่อสองปีที่แล้ว ขณะนั้นทั่วโลกมีวัคซีนป้องกันโรคนี้เพียงพอแค่คนหนึ่งแสนคนเท่านั้น

คุณมาร์ตินกล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าเหตุผลที่จำเป็นต้องมีการสร้างคลังวัคซีนเพราะต้องการให้มีคลังวัคซีนในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค เขาบอกว่าเนื่องจากโรคท้องร่วงรุนแรงนี้เป็นโรคที่คู่กับคนจนจึงไม่ค่อยมีใครออกมาเรียกร้องเรื่องวัคซีน บริษัทผู้ผลิตไม่มีตลาดรองรับที่มั่นคงทำให้ยากต่อการเพิ่มปริมาณการผลิตวัคซีน เขาบอกว่าองค์การอนามัยโลกต้องการคงความต้องการวัคซีนป้องกันอหิวาตกโลกในตลาดเพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตวัคซีนป้องกันให้มากขึ้นทั่วโลก

บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขกล่าวว่าวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคควรใช้ควบคู่กับมาตรการควบคุมโรควิธีอื่น คุณมาร์ตินแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าแหล่งน้ำดื่มที่สะอาดและระบบสุขาภิบาลที่ดีเป็นหัวใจสำคัญ แต่วิธีการบำบัดโรค การเฝ้าระวังการระบาด และการให้ข่าวสารแ่ก่ประชาชนในพื้นที่ ก็มีบทบาทสำคัญ นี่เป็นหัวใจขั้นพื้นฐานสี่อย่างที่ใช้ในการควบคุมโรคที่ใช้กันมานานและได้ผลดี แต่มาถึงตอนนี้ทางองค์การอนามัยโลกเห็นว่าควรเพิ่มการใช้วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคร่วมด้วย

คุณมาร์ตินกล่าวว่า องค์การอนามัยโลกชี้ว่าต้องการงบประมาณ 4 ล้านดอลล่าร์สหรัฐในการจัดทำคลังวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคโดยตั้งเป้าให้มีวัคซีนจำนวนสองล้านโดสในคลัง การหยอดวัคซีนสองโดสสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคท้องร่วงรุนแรงได้หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นาน 2- 3 ปี
ผู้เชี่ยวชาญด้านยากล่าวว่าการจัดหาแหล่งน้ำดื่มที่สะอาดและการสุขาภิบาลที่ดีเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันอหิวาตกโรค แต่ปัญหาสาธารณูปโภคพื้นฐานสองอย่างนี้ยังเป็นปัญหาใหญ่ของคนจนจำนวนมากทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านอหิวาตกโรคกล่าวปิดท้ายรายงานของผู้สื่อข่าววีโอเอว่าเนื่องจากคาดเดาความรุนแรงของการระบาดของโรคได้ยาก การจัดทำคลังวัคซีนป้องกันโรคจึงเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้น การจัดการกับการระบาดของโรคจริงๆ ยังต้องการการพิจารณาไตร่ตรองอีกหลายอย่างประกอบด้วย


http://www.voathai.com/a/c-vaccine-tk/1523687.html