a
Biogenetech

Related Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่

ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่

หน้าแรก   /   Health Education   /   ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่: ผลกระทบที่รุนแรงกว่าไข้หวัด
     โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยสามารถพบได้ทั้งปี แต่จะระบาดมากใน 2 ช่วง คือ ช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง กันยายน และช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ ไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการรับเชื้อที่อยู่ในน้ำมูก เสมหะ หรือของเหลวที่อยู่ในทางเดินหายใจ ซึ่งถูกแพร่กระจายออกมาจากผู้ป่วยเมื่อไอ จาม หรืออาจรับเชื้อจากการสัมผัสกับมือ สิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนน้ำมูก เสมหะที่มีเชื้อ ทำให้มีโอกาสรับเอาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ทุกสถานที่และทุกเวลา ผู้สัมผัสที่ยังไม่เคยมีภูมิคุ้มกันมาก่อน จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยจากไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่มีความรุนแรงมากกว่าไข้หวัด ซึ่งสามารถแยกความแตกต่างระหว่างอาการเจ็บป่วยได้ชัดเจน ดังข้อมูลในตารางข้างล่างนี้

ระดับอาการ ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด
เกิดอาการของโรคอย่างรวดเร็ว♦♦
มีไข้สูงฉับพลัน♦♦♦
ความรู้สึกเจ็บป่วย♦♦♦
สภาพทางเดินหายใจแย่ลง♦♦
อาการปวดตามกล้ามเนื้อ แขน ขา♦♦♦

♦ แสดงระดับค่าความรุนแรงของอาการ

ก่อนที่คุณจะติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่: วัคซีนช่วยปกป้องตัวคุณและคนที่คุณรักได้

     การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เป็นวิธีการที่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั่วโลกได้พิจารณาเห็นพ้องต้องกันแล้วว่า เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด และให้ความคุ้มค่าสูงมาก โดยเฉพาะกับบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการสัมผัสโรค

     การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นวิธีการที่ทำได้รวดเร็ว ผลข้างเคียงต่อผู้รับวัคซีนน้อยมาก วัคซีนมีความปลอดภัยสูง ทุกปีของการผลิตวัคซีนใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงตัวเชื้อที่นำมาผลิต ให้เป็นไปตามประกาศขององค์การอนามัยโลก ซึ่งทำหน้าที่เฝ้าสังเกตติดตามการเปลี่ยนแปลงของเชื้อ และกำหนดชนิดของเชื้อสายพันธุ์ที่กำลังระบาด นำมาผลิตเป็นวัคซีน

     ในบางปีสายพันธุ์ไวรัสที่ระบาดยังคงเป็นตัวเดิม ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนของปีก่อนหน้ามาแล้ว ก็ยังจำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนซ้ำ เพื่อที่จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นมากพอที่จะป้องกันโรคได้ต่อไป เนื่องจากภูมิคุ้มกันเดิมที่เกิดขึ้นลดลงตามระยะเวลา

เลือกสรรวัคซีนที่เหมาะกับตัวคุณและคนที่คุณรัก

     วัคซีนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คือ วัคซีนที่สามารถใช้ได้กับทั้งเด็ก คนหนุ่มสาว ผู้ใหญ่ที่มีระบบภูมิคุ้มกันปกติ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ควรเป็นวัคซีนที่มีมาตรฐานสูง ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือมีผลข้างเคียงน้อย และไม่รุนแรงต่อผู้รับวัคซีน

     ในผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังระบบภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภาพลดลง จึงมีการคิดค้นพัฒนาวัคซีนตัวใหม่ที่สามารถกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น ด้วยวิธีการผสมตัวยาเสริมลงไปในวัคซีน ตัวยาเสริมมีความปลอดภัยสูง การเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดพิเศษนี้ ถือเป็นข้อได้เปรียบในการช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่:

     - วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ผลิตจากตัวเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ โดยคัดเลือกสายพันธุ์ที่กำลังระบาดมาทำให้หมดฤทธิ์ก่อโรค ตัวเชื้อที่หมดฤทธิ์สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ผลดีมาก
     - วัคซีนรุ่นแรกๆ ผลิตจากตัวเชื้อไวรัสทั้งตัว จึงก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้พอสมควร
     - วัคซีนในระยะต่อมาสกัดเอาส่วนเปลือกภายนอก และมีองค์ประกอบภายในตัวเชื้อบางส่วนติดมาด้วย อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้บ้าง
     - พัฒนาการของวัคซีนรุ่นล่าสุด สามารถสกัดเอาเฉพาะส่วนแท่งโปรตีนที่เปลือกนอกของตัวเชื้อมาผลิตเป็นวัคซีน ทำให้วัคซีนมีความปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับเด็กอ่อน และบุคคลทั่วไป
     - วัคซีนชนิดพิเศษเป็นชนิดที่มีตัวยาเสริม มีข้อดีเรื่องการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีและคงอยู่เป็นเวลานาน รวมทั้งช่วยป้องกันเชื้อต่างสายพันธุ์ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง และผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ความลงตัวของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ต่อตัวคุณและคนที่คุณรัก

     - วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
     - ช่วยป้องกันทุกคนนับตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้สูงอายุ
     - ใช้เวลาเพียงน้อยนิด
     - ฉีดง่าย และปลอดภัย
     - ช่วยป้องกันผู้รับวัคซีนได้มากกว่า 80-90%