a
Biogenetech

Related Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นตัวแรกที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก(CD.JEVAX)

วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นตัวแรกที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก(CD.JEVAX)

หน้าแรก   /   Health Education   /   วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นตัวแรกที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก(CD.JEVAX)

การเข้าถึงวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอีจะช่วยป้องกันเด็กๆในประเทศที่กำลังพัฒนาให้ปลอดภัยจากโรคได้ง่ายขึ้น

• วัคซีนตัวแรกจากจีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก

วันที่ 9 ตุลาคม 2556/ เจนีวา – การเข้าถึงวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอีจะช่วยปกป้องเด็กๆในประเทศกำลังพัฒนาให้ปลอดภัยจากโรคได้มากและง่ายขึ้น วัคซีนฯที่ผลิตโดยประเทศจีนซึ่งแนะนำให้ฉีดเพียงเข็มเดียว(primary immunization) สามารถใช้ได้ผลดีกับเด็กเล็ก

ปัจจุบัน องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้วัคซีนดังกล่าวอยู่ในรายการของผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับการรับรอง(List of prequalified medicines) เป็นการรับรองวัคซีนที่ผลิตโดยจีนตัวแรกที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย ทำให้หน่วยงานการจัดซื้อขององค์การสหประชาชาติสามารถจัดซื้อวัคซีนนี้ได้

“นับว่าเป็นการพัฒนาที่น่ายินดีในการต่อสู้เพื่อปกป้องเด็กๆในประเทศที่กำลังพัฒนาจากโรคไข้สมองอักเสบเจอี รวมถึงการที่จะมีวัคซีนใช้ได้อย่างทั่วถึงในอนาคต ปัจจุบันประเทศจีนได้ผลิตวัคซีนนี้ถึงระดับมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกแล้ว” คำกล่าวของ Dr Margaret Chan ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก “ประเทศจีนมีศักยภาพที่สูงมากในการผลิตวัคซีน และเราก็คาดหวังว่าจะมีจำนวนชนิดวัคซีนของจีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกมากขึ้น และประชากรทั้งโลกจะได้รับประโยชน์”

โรคไข้สมองอักเสบเจอี เกิดจากเชื้อไวรัสที่มียุงเป็นพาหะในการทำให้ติดเชื้อ เป็นโรคที่มีความรุนแรง ทำให้สมองบวม เป็นปัญหาใหญ่ของสาธารณสุขที่ยังคงแพร่ระบาดเป็นฤดูกาลในหลายส่วนของประเทศจีน ตะวันออกเฉียงใต้ของรัสเซีย เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังไม่มีวิธีการรักษาโรคไข้สมองอักเสบเจอีที่เฉพาะเจาะจง จะทำได้เพียงการรักษาแบบประคับประคอง(รักษาตามอาการ)เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการตายหรือพิการ โรคไข้สมองอักเสบเจอีสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองประสิทธิภาพ

การที่เราได้มีวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอีใช้นี้ ก็เป็นผลจากความพยายามและร่วมมือเป็นเวลาหลายปีระหว่างองค์การอนามัยโลกและเจ้าหน้าที่ของจีนในการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและตรงตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก

ในเดือนมีนาคม 2554 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การรับรองหน่วยงานแห่งชาติของจีนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับด้านยา(สำนักงานอาหารและยาแห่งรัฐและสถาบันที่เกี่ยวข้อง)ว่าได้มาตรฐานตามระบบการควบคุมเกี่ยวกับวัคซีนขององค์การอนามัยโลก ทำให้ผู้ผลิตวัคซีนในจีนสามารถยื่นขอการรับรองวัคซีนจากองค์การอนามัยโลกได้ (WHO prequalification of vaccines) ตราบนานเท่าที่วัคซีนนั้นได้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก

กระบวนการที่วัคซีนจะได้รับการรับรองนั้นเป็นการจัดทำโดยองค์การอนามัยโลก เป็นการพิจารณารับรองวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่งที่ได้มาตรฐานสากลในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพเป็นการเฉพาะ โดยให้เหมาะสมกับกับประชากรเป้าหมาย หน่วยงานจัดซื้อขององค์การสหประชาชาติจะสามารถจัดซื้อเฉพาะวัคซีนที่ได้ผ่านกระบวนการรับรองที่เข้มงวดนี้แล้วเท่านั่น เป็นที่คาดหวังว่า ผู้ผลิตวัคซีนรายอื่นๆของจีนจะสามารถยื่นขอการรับรอง(Apply for prequalification) วัคซีนของตนได้เพิ่มอีกในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย และมีผลต่ออุปทานวัคซีนที่ได้รับการประกันคุณภาพของโลก

ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรพาธ(PATH) และผู้ผลิตวัคซีนของจีนเป็นเวลาหลายปี ได้นำไปสู่ความสำเร็จของการรับรอง (prequalification) ของวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี นอกจากนี้มูลนิธิบิลล์และเมลิดา เกตส์ ก็ได้ให้การสนับสนุนทุนแก่องค์กรพาธ สิ่งที่จะตามมาคือการประชุมกรรมการบริหาร GAVI Alliance ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชา ในเดือนพฤศจิกายน 2556 เพื่อพิจารณาการสนับสนุนทุนจัดซื้อวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี หากเรื่องนี้ได้รับการอนุมัติ ประเทศที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของ GAVI ก็จะได้รับวัคซีนนี้ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป โดยหน่วยงาน UNICEF จะเป็นผู้ดำเนินการในการจัดซื้อวัคซีนระหว่างประเทศ


ที่มาข่าว