• wholesale nfl jerseys
 • wholesale nfl jerseys china
 • Your Healthcare Partner for Biopharmaceutical Services
  X
  หมากัดแมวข่วนเป็นอุบัติเหตุ ใช้สิทธ์'บัตรทองฟรี'ทั่วไทย...
  2018-03-13 16:24:11
  รู้แล้วบอกต่อ...อุ่นใจถ้วนหน้า สปสช. เขต 13 แจ้งใครไร้สิทธิ์ข้าราชการ-ประกันสังคม ถูกหมากัดแมวข่วนถือเป็นอุบัติเหตุ ใช้สิทธิ์บัตรทองฟรีได้ทั่วไทย อังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 12.29 น....      สืบเนื่องจากหลายพื้นที่ทั้ง 37 จังหวัด ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดง เขตโรคพิษสุนัขบ้าระบาด ซึ่งกรมปศุสัตว์ ยังพบเชื้อดังกล่าวในโคร้อยละ 5.69 เป็นอันดับ 2 รองจากที่พบในสุนัข โดยในปี 61 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้งบในการสำรวจสุนัข แมวที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ รวมถึงไม่ทราบประวัติ จำนวน 60 ล้านบาท ทำให้ประชาชนหวั่นเกรงอาจถูกสุนัขที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้ากัดเอาได้

        ล่าสุดวันที่ 13 มี.ค. แฟนเพจ "สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร" เผยแพร่ระบุว่า ผู้มีสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่มีหน่วยบริการประจำในกรุงเทพมหานคร หรือพูดง่ายๆ ว่า สิทธิ์บัตรทอง กทม. กรณีที่ถูกหมากัด แมวกัด แมวข่วน จะถือว่าเป็นอุบัติเหตุ สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการใดก็ได้ในเขตกทม. ไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยบริการตามสิทธิ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งนี้หน่วยบริการที่รักษา จะให้บริการและเบิกค่าใช้จ่ายจาก สปสช.กทม. รู้แล้วบอกต่อกันด้วย มีสิทธิ์แล้วเมื่อจำเป็นก็ต้องใช้สิทธิ์ เพราะสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นสิทธิ์ของคนไทยทุกคน ที่ไม่มีสิทธิ์ข้าราชการและประกันสังคม ทั้งนี้สำหรับผู้มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ที่มีหน่วยบริการในกรุงเทพมหานคร ควรพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำทุกปี

      แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าถูกสุนัขกัดที่ต่างจังหวัด จะใช้สิทธิที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ต่างจังหวัดได้หรือไม่ คำตอบ คือได้ เมื่อกลับมากรุงเทพฯ สามารถฉีดวัคซีนต่อเนื่องจนครบได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพได้ทุกแห่ง แต่ถ้าทำแผลอย่างเดียวใช้บริการที่หน่วยบริการตามสิทธิ สำหรับคนต่างจังหวัดสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การรักษามาอยู่ในกทม.ได้ ถ้ามาอยู่ถาวรแนะนำให้ย้ายสิทธิ์ แต่ถ้ามาระยะสั้น 2-3 ไม่แนะนำ ซึ่งสามารถติดต่อเปลี่ยนสิทธิ์ได้ที่สำนักงานเขตในกทม.ทั้ง 19 แห่ง เนื่องจากหน่วยบริการในกทม. จะเป็นการรักษาที่คลินิกชุมชนก่อน ถ้าคลินิกรักษาไม่ได้ ทางคลินิกจะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลรับส่งต่อ ดังนั้นแสดงว่าถ้าอาศัยอยู่จ.น่าน ถูกสุนัขกัดที่จ.แพร่ ก็สามารถรับบริการที่ไหนก็ได้ในจ.แพร่ ที่เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพได้ฟรี สายด่วน สปสช.1330....

  ที่มา :https://www.dailynews.co.th